Despre rambursarea anticipată

Rambursare anticipată se consideră atunci când un debitor (clientul/consumatorul) ramburseză o parte din credit sau tot creditul înainte de scadenţă. Sau în termeni mai populari, liberarea în tot sau în parte de datorii înainte de termenul/termenele de rambursare stabilite prin contract.