În data de 27 mai 2020, Credere transmitea un comunicat de presă prin care arăta că OTP Bank încalcă prevederile OUG 37/2020 privind suspendarea plății ratelor, încasând sume necuvenite de la consumatori prin reîncadrarea creditelor de nevoi personale garantate cu ipotecă în categoria creditelor de consum. În acest context, am solicitat Ministerului Finanțelor Publice să demareze un control tematic la băncile comerciale, scopul fiind acela de a identifica dacă OTP Bank reprezintă un caz singular. Reacția băncii nu a întârziat să apară, OTP Bank arătând că se va adresa Ministerului Finanțelor Publice pentru clarificarea situației.  De asemenea, Credere a contrareacționat printr-un nou comunicat de presă, insistând asupra faptului că nu există probleme de interpretare asupra actului normativ și că, în măsura în care acestea ar fi existat, atunci OTP Bank ar fi trebuit să le clarifice anterior momentului implementării soluției de suspendare a ratelor.

Având în vedere că până la data publicării prezentului articol (09 iunie 2020) nu a existat o poziție oficială din partea Ministerului Finanțelor Publice, Credere înaintează instituției o adresă prin care solicită următoarele informații:

1. Pâna la data transmiterii prezentei adrese către instituția dumneavoastră, OTP Bank sau altă instituție (bancară sau nebancară) a solicitat Ministerului Finanțelor Publice clarificări cu privire la interpretarea și aplicarea OUG 37/2020, respectiv a normelor metodologice de aplicare a actului normativ? În caz afirmativ, vă rugăm să ne puneți la dispoziție adresa instituției (bancare sau nebancare) către Ministerul Finanțelor Publice, precum și răspunsul formulat de către instituția dumneavoastră.

2. Care este punctul de vedere oficial al Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aplicarea OUG 37/2020 asupra unui credit de nevoi personale garantat cu ipotecă, adresându-vă rugămintea de a argumenta exhaustiv acest punct de vedere.

3. În măsura în care punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice coincide cu poziția exprimată public de către Asociația Credere, vă rugăm să ne precizați ce demersuri ați înteprins pentru a vă asigura că instituțiile (bancare sau nebancare) respectă dispozițiile legale cuprinse în OUG 37/2020 și în normele de aplicare aferente. De asemenea, vă rugăm să ne precizați dacă veți lua în calcul modificarea OUG 37/2020, în sensul acordării Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor dreptul de a aplica sancțiuni, în cazul încălcării prevederilor legale în materie.

Adresa Credere catre Ministerul Finantelor Publice