activitate-06-comunicat-de-presa

Asociația Credere solicită Partidului National Liberal să acționeze de o manieră responsabilă și să nu atace la Curtea Constituțională Legea de reechilibrare a contractelor de credit, în contextul în care deputatul Florin Roman, citat de mass-media, anunță că o asemenea sesizare va fi depusă la începutul săptămânii următoare. Această decizie nu ar face decât să întârzie, în mod nejustificat, aplicarea actului normativ promulgat în Parlament.

Legea de reechilibrare a contractelor de credit (PLX 10/2019) nu reprezintă altceva decât o modificare operată la Legea 77/2016 privind darea în plată, fiind în acord cu numeroasele decizii pronunțate de către Curtea Constituțională. Prin contestarea acestei norme se contestă chiar Decizia Curții Constituționale (731/2019).

Actul normativ instituie intervenția obligatorie a instanței de judecată în cazul unor situații evidente de dezechilibru între bancă și consumator. Debitorii aflați în dificultate – fie ca urmare a creșterii excesive a cursului de schimb valutar, fie din cauza majorării semnificative a indicilor de referință care intră în componența dobânzii variabile (ROBOR, IRCC, EURIBOR, LIBOR etc) – au posibilitatea de a obține reechilibrarea contractelor de credit în instanță, judecătorul fiind obligat să dispună o asemenea măsură dacă sunt îndeplinite anumite praguri prevăzute în lege. Așadar, dacă sunt întrunite toate condițiile, judecătorul, potrivit propriei evaluări, trebuie să adopte o măsură concretă pentru ca raportul contractual să revină într-o zonă de echilibru între bancă și împrumutat.

De ce este extrem de necesar acest act normativ? Deoarece aplicarea teoriei impreviziunii de către instanțele de judecată este difuză și eronată, fapt reținut și de către Curtea Constituțională în decizia de referință nr. 731/2019 (a se vedea par. 51). În acest context, la îndemnul Curții Constituționale, Parlamentul acordă un sprijin vital instanțelor de judecată în vederea unificării practicii pe aspecte care țin de dezechilibrul contractual (par. 53, 66 din Decizia nr. 731/2019, CCR).

Astfel, observăm din analiza proceselor din instantă, că există, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, decizii defavorabile consumatorilor, cu următoarele motivații ale judecătorilor:

  • clienții trebuiau sa prevadă dublarea cursului, însă nu și băncile;
  • banca poate să crească infinit costurile, acest lucru neînsemnând un dezechilibru contractual
  • creșterea exagerată a ratei lunare nu constituie o situație de impreviziune, nici dacă rata respectivă depăsește veniturile clientului etc.

Legea stipulează pragurile de impreviziune și desemnează situațiile în care instanța de judecată este obligată să constate că dezechilibrul contractual dintre bancă și împrumutat s-a rupt. Astfel, potrivit legii, în cazul în care cursul de schimb a cunoscut o creștere de cel puțin 52.6% față de momentul acordării creditului, iar dezechilibrul a persistat pe o perioadă de cel puțin 6 luni, atunci împrumutatul are dreptul de a se adresa instanței de judecată pentru a solicita reechilibrarea contractului de credit, în lipsa unei înțelegeri amiabile cu banca. Pragul de 52.6%, utilizat de legiuitor drept reper, a fost preluat din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 24 din 28 octombrie 2011, care făcea referire la noțiunea de șoc pe cursul de schimb valutar. De asemenea, această valoare este superioară nivelului de 50%, acesta din urmă fiind nivelul apreciat ca relevant de către doctrina juridică în materia impreviziunii contractuale. Pe cale de consecință, noul prag instituit de către legiuitor respectă îndrumările Curții Constituționale din Decizia nr. 731/2019, precum și doctrina juridică națională și europeană.

Mai mult decât atât, toate celelalte aspecte cuprinse în actul normativ și care sunt mai puțin esențiale, au fost puse în acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 731/2019, acest lucru fiind lesne de observat prin compararea formei inițiatorului cu forma adoptată pe 29 aprilie de către Camera Deputaților.

Ne exprimăm speranța că reprezentantii Partidului National Liberal nu vor amâna intrarea în vigoare a legii. Este, în opinia noastră, unul dintre cele mai importante acte normative votate de Parlament în interesul consumatorilor din România. De asemenea, solicităm reprezentaților Partidului Național Liberal să reconsidere decizia comunicată în mass-media, reamintindu-le că au susținut și votat Legea 77/2016, venind astfel în ajutorul sutelor de mii de împrumutați care au nevoie de o aplicare cât mai urgentă a actului normativ adoptat acum câteva zile.