tribunalul-harghita

Prin Decizia civilă nr. 370/2019, în dosarul nr. 3573/258/2016, Tribunalul Harghita menține hotărârea pronunțată de Judecătoria Miercurea Ciuc prin care s-a constatat stingerea datoriei împrumutatului, în temeiul Legii 77/2016 privind darea în plată.

Debitorul a încheiat cu OTP Bank, în iunie 2007, un contract de credit de nevoi personale în cuantum de 32200 CHF. Împrumutul a fost garantat cu ipotecă asupra unui apartament cu 2 camere situat în Mun. Miercurea-Ciuc. În iunie 2016 Banca trece la executarea silită a apartamentului (domiciliul împrumutatului), acesta fiind vândut la licitație publică.

Analizând condițiile prevăzute la art. 4 din Legea dării în plată, instanța constată că acestea sunt îndeplinite, inclusiv impreviziunea introdusă prin Decizia CCR 623/25.10.2016.

În cuprinsul hotărârii, Tribunalul Harghita reține următoarele: „Creșterea de mai bine de două ori a cursului de schimb al monedei creditului față de moneda națională și criza economică, coroborată de lipsa unei creșteri a veniturilor debitorilor, întrunesc prima condiție menționată, fiind cât se poate de rezonabil să se presupună că aceștia nu ar fi încheiat contractul dacă ar fi prevăzut evenimentele respective, mai ales că locuința lor a fost adjudecată la puțin peste jumătate din valoarea de la data contractării creditului, exprimată în valuta creditului. (…) Deci este vorba despre un așa-zis risc supraadăugat pe care debitorii nu și l-au asumat.” Hotărârea tribunalului este definitivă.

[Document] Hotarare darea in plata – Stingere creanta – Tribunalul Harghita