În data de 15 decembrie 2020, sub egida Institutului Național al Magistraturii (INM) a avut loc întâlnirea președinților secțiilor specializate ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, întâlnire dedicată discutării unor aspecte de practică judiciară neunitară, inclusiv în ceea ce privește Legea 77/2016 privind darea în plată.

În practica instanțelor de judecată, cu privire la dosarele pe darea în plată, s-a pus problema dacă judecătorul trebuie să analizeze și veniturile debitorului (adică în ce măsură acesta își permite sau nu să plătească rata lunară aferentă creditului) sau dacă este suficient existența unui dezechilibru contractual (cazul creditelor în franci elvețieni, unde obligația de plată s-a dublat sau triplat prin raportare la momentul acordării împrumutului). Vă reamintim că această chestiune este extrem de importantă prin raportare la condiția impreviziunii stipulată în Legea 77/2016 privind darea în plată.

În acord cu practica Curții Constituționale (Decizia nr. 731/2019), formatorii INM și toți judecătorii participanți la această întrunire au arătat:

că nu pot constitui criterii care atrag impreviziunea aspectele ținând de veniturile, averea debitorului, ci trebuie analizate numai împrejurările care se înscriu în contextul executării contractului de credit, mai precis în raport strict cu prestațiile părților generate de contract. 

Cu alte cuvinte, cu unanimitate, toți judecătorii prezenți la ședință au fost de acord că într-un dosar pe darea în plată nu trebuie analizate veniturile debitorului, ci strict clauzele contractuale (cele de curs valutar) care creează un dezechilibru între bancă și debitor (cazul creditelor în franci elvețieni).

Minuta intalnire judecatori (a se vedea pag. 33-35)