activitate-03-credere

La sesizarea Credere, ANPC sancționează First Bank (Piraeus Bank), în calitate de administrator al creditelor pentru Eurobank Ergasias Grecia.

ANPC sancționează First Bank pentru încălcarea Legii 363/2007 privind practicile comerciale incorecte și are în vedere situația polițelor de asigurare obligatorii (PAD).

Iată aspectele reclamate de noi în data de 26.09.2018:

„Din informațiile transmise de către consumatorii cesionați de Bancpost către Eurobank Ergasias S.A. din Grecia, aceștia sunt puși în situația de a încheia polițe de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) doar cu unul sau doi asigurători, aceștia din urmă fiind singurii asigurători care acceptă cedarea poliței de asigurare în favoarea băncii din Grecia. Chiar și acest element este neclar, din moment ce atât cedentul (Bancpost), cât și administratorul creditului (Piraeus Bank Romania) nu pun la dispoziția consumatorilor suficiente informații pe acest subiect. Mai mult, în contra legii, există riscul ca acești consumatori să se afle în imposibilitatea de a încheia o poliță PAD, fără ca acest aspect să le fie imputabil.

Mai mult, această situație incertă prejudiciază consumatorul nu doar prin riscul de a nu putea încheia polița de asigurare PAD (obligatorie prin lege), dar și prin faptul că debitorul suportă, cel mai probabil, un cost mai ridicat pentru încheierea poliței de asigurare, din moment ce nu poate avea acces la o așa-zisă piață concurențială. Astfel, potrivit art. 18 din Legea 190/1999, „contractele de asigurare prevăzute la art. 16 şi 17 se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul să impună împrumutatului un anumit asigurător.”

În conformitate cu dispozițiile legale, cesiunea nu ar trebui să afecteze/modifice derularea contractului de credit. Or, în cazul de față, în contradictoriu cu notificările transmise debitorilor de către bancă, situația împrumutaților s-a modificat în mod vizibil, iar interesele economice ale acestora sunt vădit prejudiciate. ”