Legea dării în plată: modificările care permit reechilibrarea contractelor de credit prin intermediul instanțelor de judecată vor fi analizate marți de către judecătorii Curții Constituționale. În acest context, CREDERE a transmis către CCR un memoriu în sprijinul constituționalității legii.

Parlamentul României adopta în aprilie 2020 modificări la Legea 77/2016 privind darea în plată, având la bază îndrumările Curții Constituționale cuprinse în istorica decizie nr. 731/2019. Prin această decizie magistrații CCR au reținut modalitatea eronată în care instanțele de judecată au soluționat dosarele pe darea în plată, în detrimentul împrumutaților, cu consecințe dramatice asupra vieții justițiabililor, sporind neîncrederea în actul de justiție din România. Interpretările eronate ale instanțelor de judecată au vizat noțiunea de impreviziune cuprinsă în legea dării în plată. În acest context, Parlamentul a instituit prin lege criterii de impreviziune, adică au fost determinate acele situații de dezechilibru existente în materia contractelor de credit.

Legea dării în plată a fost contestată de către entitățile bancare în cca. 2000 de dosare, fiind cu certitudine cel mai contestat act normativ din istoria Curții Constituționale din România. Cifrele sunt surprinzătoare, întrucât impactul estimat la nivelul sistemului bancar este unul nesemnificativ. Potrivit datelor transmise de Banca Națională a României către CREDERE, în perioada mai 2016 – aprilie 2020 au apelat la legea dării în plată 9500 de debitori. După adoptarea modificărilor de către Parlament, în perioada mai 2020 – februarie 2021, numai 728 de împrumutați au accesat prevederile legii dării în plată.

Miza termenului de marți este imensă: o soluție de constituționalitate asupra modificărilor operate la legea dării în plată ar asigura un climat de previzibilitate actului de justiție, acordând împrumutaților (în special celor cu credite în franci elvețieni) posibilitatea de a obține o soluție reală de reechilibrare a contractului de credit prin intermediul instanței de judecată. Memoriul CREDERE, redactat cu sprijinul avocatului Alexandra Ianul, cuprinde argumente solide și suficiente în sprijinul constituționalității legii, fiind atașate inclusiv hotărâri ale instanțelor de judecată care nesocotesc recentele decizii obligatorii ale Curții Constituționale.

Înspre informarea opiniei publice, trebuie spus că legea dării în plată, sub rezerva îndeplinirii unor condiții, conferă împrumutaților posibilitatea de a obține în instanță adaptarea contractelor de credit sau, în subsidiar, transferul dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat către bancă, cu consecința ștergerii datoriei.

CREDERE își exprimă încrederea că magistrații Curții Constituționale vor pronunța o soluție de natură a repara trecutul creditării din România, restaurând demnitatea împrumutaților captivi în contracte de credit dezechilibrate (în special, în franci elvețieni),  contracte generatoare de situații dramatice pe care societatea românească de astăzi încearcă în mod nedrept și mult prea ușor să le treacă cu vederea.

Memoriul CREDERE transmis catre CCR