noua directiva credite de consum

Asociația CREDERE, la solicitarea Finance Watch Bruxelles, a documentat un număr de 32 de cazuri prin metoda mystery shopping. În perioada iunie-august 2020 a fost analizat comportamentul a 10 bănci și 14 instituții financiar-nebancare (IFN) în privința procesului de creditare, atât în mediul online, cât și direct în sucursalele entităților financiare. Un astfel de studiu a fost realizat și în țări precum Spania sau Irlanda, fiind o acțiune coordonată la nivel european, în contextul în care Comisia Europeană analizează modificarea Directivei Creditelor de Consum 2008/48 (transpusă în România prin OUG 50/2010).

Studiul realizat de asociația noastră a indicat nereguli semnificative pe piața creditelor de consum, nereguli despre care aflați mai multe informații ȋn acest articol -> https://bit.ly/2TOpkPE și care au determinat realizarea unui set de propuneri către Comisia Europeană  ȋn privința creditelor de consum, mai ales ȋn ceea ce privește informarea pre-contractuală. (Raportul Finance Watch privind studiul realizat : https://bit.ly/3AOSsqA )

In urma propunerilor trimise de către Finance Watch și a altor organisme europene, Comisia Europeană a publicat propunerea de ȋmbunătățire a Directivei 2008/48/CE. Important de menționat că scopul modificărilor este acela de a proteja mai bine consumatorii ȋn cazul creditelor pe termen scurt acordate de IFN-uri, overdrafturi, credite cu „dobândă zero”, credite de tipul „cumpără acum, plătește mai târziu” etc. In acest fel, directiva ar ajuta la:

  • diminuarea practicilor neloiale ale unor instituții bancare, dar mai ales a celor nebancare ȋn prezentarea ofertelor de credite
  • ȋmbunătățirea informării consumatorilor ȋn perioada precontractuală
  • evitarea supraȋndatorării consumatorilor
  • ȋmbunătățirea evaluării eligibilității consumatorilor care doresc contractarea unui credit

Propunerea CE menționează clar că băncile și IFN-urile (inclusiv cele care acordă credite doar online), trebuie supravegheate de o instituție competentă care să se asigure că ele respectă directiva europeană. Formularele online care induc ȋn eroare consumatorul, creditele nesolicitate și vândute ȋn mod neloial și modificarea contractului fără acordul consumatorului sunt doar câteva exemple de practici incorecte care trebuie să ȋnceteze prin conformarea instituțiilor la noua legislație.

Cele mai importante propuneri din noua directivă se referă la:

  • Reguli mai stricte privind eligibilitatea clientului de a lua un ȋmprumut. Este necesară o analiză mai clară a veniturilor și cheltuielilor și o mai bună reglementare a datelor despre consumatori ce sunt utilizate ȋn analiza eligibilității (pentru a se elimina riscul utilizării datelor personale și pentru a elimina automatizarea procesului de analiză ȋn faza precontractuală)
  • Eliminarea riscului de a fi acordate ȋmprumuturi clienților supraȋndatorați sau care nu sunt eligibili pentru a contracta un credit.
  • Includerea unor plafoane de cost care să nu permită instituțiilor bancare sau nebancare să solicite sume nerezonabile și să exploateze consumatorii din punct de vedere financiar (mai ales cei vulnerabili sau supraȋndatorați). Plafoanele trebuie aplicate atât ȋn ceea ce privește valoarea totală de rambursat, dar și DAE.
  • Reguli stricte privind reclamele /campaniile de marketing ce prezintă ofertele de creditare. Reclamele ȋnșelătoare, prezentarea insuficientă a informațiilor ȋn online sau offline, publicitatea care induce ȋn eroare consumatorii – sunt câteva exemple de probleme ce trebuie eliminate prin aplicarea noii directive.
  • Reguli clare privind noile tipuri de produse financiare apărute ȋn piață ȋn ultimii ani și care nu sunt cuprinse ȋn directiva actuală.

Directiva propusă va înlocui directiva din 2008, dar va păstra multe dintre elementele acesteia. Acest lucru va permite statelor membre să modifice legislația în vigoare (ca urmare a transpunerii Directivei 2008/48/CE) în măsura necesară asigurării conformității, reducând astfel la minimum impactul unei astfel de reforme asupra sistemelor lor legislative.