activitate-03-credere

În cursul zilei de azi, 29.01.2019, asociația CREDERE a depus la ANPC o SESIZARE privind dobânda percepută debitorilor în prima lună contractuală de OTP BANK România S.A.

În urma analizării mai multor contracte de credit și a derulării acestora am constatat că împrumutații au fost obligați prin contract ca în prima lună de derulare a contractului să achite o dobândă injustă, calculată pentru 30 de zile indiferent de perioada scursă de la data tragerii creditului și până la data primei rate.

Am argumentat, exemplificat și concluzionat că în opinia noastră, conform OG21/1992 și a celor prezentate apreciem că interesele economice ale împrumutaților sunt vădit prejudiciate iar perceperea unei dobânzi injuste, cămătărești, pe o perioadă de timp în care clientul nu a beneficiat de banii împrumutați reprezintă o practică comercială incorectă conform Legii363/2007.

Am solicitat având în vedere argumentele prezentate ca ANPC să demareze un control tematic la OTP BANK și să dispună măsuri de remediere, restituire bani, refacere grafice, sancționare și încetare a practicii incorecte la nivelului întregului portofoliu de credite care conțin aceste clauze, astfel încât interesele consumatorilor să fie protejate.

Sesizare ANPC – 29.01.2019