x

Sesizare privind creditele cesionate catre Eurobank Ergasias SA

Asociatia Credere a depus o sesizare referitoare la situația debitorilor de la Bancpost S.A., care au creditele cesionate către Eurobank Ergasias S.A. (cu sediul în Grecia) și administrate de către Piraeus Bank România S.A., în calitate de reprezentant al instituției bancare din Grecia. 

Asociatia Credere a sesizat faptul ca:

1. Împrumutații sunt obligați să încheie polițe de asigurare doar cu anumiți asigurători

Din informațiile transmise de către consumatorii cesionați de Bancpost către Eurobank Ergasias S.A. din Grecia, aceștia sunt puși în situația de a încheia polițe de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) doar cu unul sau doi asigurători, aceștia din urmă fiind singurii asigurători care acceptă cedarea poliței de asigurare în favoarea băncii din Grecia. Chiar și acest element este neclar, din moment ce atât cedentul (Bancpost), cât și administratorul creditului (Piraeus Bank Romania) nu pun la dispoziția consumatorilor suficiente informații pe acest subiect. Mai mult, în contra legii, există riscul ca acești consumatori să se afle în imposibilitatea de a încheia o poliță PAD, fără ca acest aspect să le fie imputabil.

Totodată, există situații în care polița PAD nu este cedată în favoarea Eurobank Grecia (în calitate de nou-creditor), încălcându-se dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea 190/1999 (drepturile asiguratului derivând din contractul de asigurare (....) vor fi cesionate în favoarea creditorului ipotecar). Mai mult, această situație incertă prejudiciază consumatorul nu doar prin riscul de a nu putea încheia polița de asigurare PAD (obligatorie prin lege), dar și prin faptul că debitorul suportă, cel mai probabil, un cost mai ridicat pentru încheierea poliței de asigurare, din moment ce nu poate avea acces la o așa-zisă piață concurențială.

Astfel, potrivit art. 18 din Legea 190/1999, „contractele de asigurare prevăzute la art. 16 şi 17 se vor încheia cu o societate de asigurări, iar împrumutătorul nu va avea dreptul să impună împrumutatului un anumit asigurător.” În conformitate cu dispozițiile legale, cesiunea nu ar trebui să afecteze/modifice derularea contractului de credit. Or, în cazul de față, în contradictoriu cu notificările transmise debitorilor de către bancă, situația împrumutaților s-a modificat în mod vizibil, iar interesele economice ale acestora sunt vădit prejudiciate.

In sprijinul afirmațiilor anterioare invocăm dispozițiile OG 21/1992 și art. 117 din OUG 99/2006.

2. Împrumuțatii sunt nevoiți să achite comisioane excesive și fără temei contractual

Începând cu data de 1 septembrie 2018, Piraeus Bank România a devenit administratorul contractelor de credit cesionate de Bancpost (vechiul creditor) către Eurobank Ergasias Grecia (noul creditor). Piraeus Bank Romania are mai puține agenții/sucursale decât Bancpost (preluată de Banca Transilvania), de aceea consumatorii sunt în situația de a parcurge sute de km pentru a-și achita rata lunară ori de a plăti comisioane excesive și nejustificate pentru achitarea ratei lunare deja împovărătoare.

Este de notorietate faptul că Bancpost a acordat cele mai multe credite în franci elvețieni în perioada de boom. Din informațiile noastre, noul administrator al creditului – Piraeus Bank Romania, are o conduită nepăsătoare față de consumatorii aflați în această situație. Raportându-ne la contractele de credit încheiate de către consumatori, trebuie observat că aceștia nu sunt obligați să suporte prin contract comisioanele de transfer ori deplasarea în altă localitate pentru a achita rata lunară.

Potrivit art. 117 alin. (1) din OUG 99/2006 privind instituțiile de credit, valabil la momentul încheierii contractelor de credit, „instituțiile de credit pot derula tranzacții cu clienții doar pe baze contractuale, acționând într-o manieră prudentă și cu respectarea legislației specifice în domeniul protecției consumatorului.” Mai mult decât atât, dispozițiile legale în materie de cesiune arată că această operațiune nu trebuie să afecteze/modifice derularea în condiții de normalitate a contractului de credit.

Pe cale de consecință, apreciem că interesele economice ale împrumutaților sunt vădit prejudiciate.

Sesizare ANPC / 26.09.2018

 

Folosim cookies pentru o buna functionare a website-ului nostru.

De asemenea, folosim Google Analytics pentru monitorizare site.