activitate-06-comunicat-de-presa

Prin decizia definitivă nr. 3541 din 21 iunie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat un raport al Curții de Conturi din decembrie 2015, prin care BCR Banca pentru Locuințe este obligată să restituie Ministerului Dezvoltării 300 milioane de lei plus penalități, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale care vizează sistemul de economisire-creditare din România. Potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, BCR Banca pentru Locuințe, acționând ca intermediar între stat și client, a virat prime anuale de 250 de euro către clienți, chiar dacă în urma analizei băncii aceștia nu îndeplineau cerințele prevăzute de lege. Cealaltă bancă pentru locuințe, Aedificium (fosta Raiffeisen Banca pentru Locuințe), încă se judecă cu Curtea de Conturi, într-un dosar aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Potrivit propriei evaluări, cele două bănci ar trebui să restituie către bugetul de stat peste 170 milioane de euro.

În acest context, în care clienții băncilor pentru locuințe sunt prinși, fără voia lor, în disputa dintre stat și creditori, Parlamentul a inițiat un proiect de lege (PL-x 292/2020) care, în mod corect, exonerează clienții băncilor de plata unor sume de bani către bugetul de stat, însă, în același timp, reprezintă o amnistie pentru băncile de locuințe. Pe cale de consecință, prin art. 2 din proiectul de lege, în opinia noastră neconstituțional, Parlamentul asigură înlăturarea răspunderii pentru băncile de locuințe, cu încălcarea flagrantă a deciziei definitive pronunțate de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Probabil că acesta este motivul pentru care au fost propuse amendamente de eliminare a art. 2 din proiectul de lege, însă respectivele amendamente au fost respinse de către comisiile parlamentare.

În opinia noastră, Parlamentul trebuie să identifice măsuri care să nu permită înlăturarea răspunderii pentru cei care au încălcat legea, mai ales că în această situație acest fapt este constatat, prin decizie definitivă, de către Înalta Curte de Casație și Justiție.